...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުޅަބޭސް
ނ.
(1) ވަކިވަޒަނަކަށް ކެއުމަށްޓަކައި ހަރުކޮށް އެކި ސިފަސިފަޔަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ބޭސް.
(2) ވަކިވަޒަނަކަށް ކެއުމަށްޓަކައި ހަރު ނުވަތަ އޮލަ ނުވަތަ ދިޔާބޭސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގޮޅަބޭސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ