...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުޅަކުރުން
މ.
ބޮނޑިކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮނޑިބޮނޑިކުރުން . ބޮނޑިކެރުވުން . ގެޅާކަށްވުން . ގެޅަވެށުން . ގޮޅާކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ