...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުޅަކުޅޭ ފަސްގަނޑު
ުން، މެދުމާދޮރާށީގެ ހުޅަނގުން، އާކޯއްޓޭ ބުރުޒުގެ އިރުން، ބޭރުބޮޑުއަށްޓާއި، ސިފައިންގެއާއި ދެމެދުގައި އޮތް ހުސްބިމެވެ.
އޭރު ހަވަރު އެއްވާނީ މިތަށެވެ.
މިހާރު މިތަނަކީ، ސަލްޓަންޕާކުގެ ކުރިމަތީ، އެއޮތްބުރު ހުރިތަނާއި، އެބުރު ވަށައިގެން ހުސްކޮށް އޮންނަ ބިމެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަސްފަރި . ބޮޑުބޮލި . ބޮޑުކުޑަކޮޅު . ކުޅޭތާލަވަ . ދުރޯ . ސައްކަރަންޏާ ދޮރޯށި . ސަމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ