...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުޅަވެށުން
މ.
މޮޑެފައި އޮތް ފުށްގަނޑެއް ފަދަ އެއްޗަކުން ބަައެއް ބޭނުންވަރަކަށް ނަގައި ސައިޒަކަށް ދެއަތް ދެއަތާލައި ވަށައިވަށްކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގެޅަވެށުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ