...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުޅަފަތަފޮޅި
ނ.
އެތެރެއަށް ގުޅަމަސް އަޅައިގެން ފިހެފައި ހުންނަ، ހެދިކާއެއް.
މި ހުންނަނީ ގުޅައަށްވުރެ ފަތާކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެދިކާއެއްޗެހި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ