...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުޅި
) މުށިން ހަދައިފައިވާ ކަންވާރެއް.
މިހުންނަނީ ރިހިންވަށްވުރެ ކުޑަކޮށް، ވައްކޮށްޔެއް ލައިފައި ތިރިކޮށެވެ.
މި ތަފާތު ބޮޑުމިނަށް ހަދާފައި ހުރެއެވެ.
(2) ގުޅުން މިމަސްދަރުގެ ނިމިނިމުނުކަން.
(3) މާލެއަތޮޅުގެ ރަށަކަށް ކިޔާނަމެއް.
(4) ރުކާއި ގަސްގަހުގެ ލަކުޑިބުރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރެސް . ހަތާތަޅައިލުން . ހަޖަރު . ހިތިކަށި . ހިލަވާލި . ހިޔަނި . ހުޅު . ހެލަވަރު . ހޭކިލުން . ނަރުނެތްފޯނު . ނަގާހައި ވިލަޔަކުން ފެނެއް ނާންނާނެއެވެ. ޖަހާހައި ގުގުރިއަކުން ހޮނެއް ނާޅާނެއެވެ. . ނަގޫފަތް . ނަޖިސްވުން . ނިސްބަތްވުން . ނޯށަށްއެރުން . ނޯބެލްއިނާމު . ރައްކޯބައިން . ރަސްކޮކާމަސް . ރުއްބުރި . ރޫސީވިލާތް . ބަވަތި . ބަވަތި . ބާލީސްލެއްވުން . ބިއްކޮއްޓި . ބިލެތްތަޅާވަން . ބުންބާތާކިހާ . ބުޑުކޮޅު . ބެން . ބެރެބެދިރައިވެރިމަސް . ބޮޑުފާރު . ބޯހުރިމަޑި . ބޯށިމަސް . ބޯވަމަސް . ކަށިކެޔޮހޮޅު . ކަށިފޮތި . ކަޅިވުން . ކައްޗަރު . ކައްޗަރުވުން . ކަފު . ކަލަމިދި . ކާރުސާނާ . ކާރުސާނާކަން . ކާރުސާނާވުން . ކިނދު . ކިރުޅިހުނިހައް . ކިއްސަށްދެވި ވަކިއެޅުން . ކޫރުފާނަ . ކެޑެބޯ . ކޮށީ ޖިންނި . ކޮލިމަތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ