...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުޅިބޭނުން
މ.
ބޮޑެތި ގަސްގަހުގެ ގަސްކަނދާއި ރުއްރުއް ކަނޑާއިރު ވާ ޖަހައިގެން ބުރިބުރިޔަށް ތިރިކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގުޅިރުއްކެނޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ