...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުޅިތު
ނ.
ބޯ ކަނޑައިގެން ވައްދާ އިސްކުރުފަދަ ތަކެތިޖަހާއިރު އިސްކުރުގެބޯ ފޮރުވަން އިސްކުރުގެ މައްޗަށް ޖަހާއެތިކޮޅެއް.
މިހުންނަނީ ކީލި ހުރަހަށެވެ.
(އެޖަހާ އެއްޗަކާ (އެއްކޮޅަށެވެ.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ