...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުޅުން ހިންގުން
މ.
(1) އެއް ފަރާތަކުން އަނެއް ފަރާތަކަށް މުޢާސަލާތު ކުރުން.
(2) މަޖާޒު:
ދެމީހަކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އުޅުން . މީހުނާއުޅުން . މޮށުން . މޮއްޓުން . ތަޅައިލުން . ތަގަރިތެޅުން . ތެލަބަޑިތެޅުން . ޖޯޑުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ