...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުޅުވުން
މ.
(1) ދެއެއްޗެއް އެއްކުރުން.
(2) ދެމީހަކު ރައްޓެހި ކުރުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިސްބަތް . ކާވެނިވުން . ކޭލިޖެހުން . އަތްގުޅުވައިލުން . އުރޭކު . ވައު އެނބުރުން . ފާހިލުން . ފެހުން . ތަތްކުރުން . ތުންބެއްދުން . ގުޅުއްސުން . ގެޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ