...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުއި
ނ.
ބޮޑުކަމު ނަޖިސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާގުލެއްވުން . ކާކީ . ކިރިތާލިގޫ . ކުކުޅުގުއި ދޮއްވުމެކޭ އެއްގޮތްވުން . އަހެތް . މަރަގުއި . މިނީގޫ . ފޮރިކުނޑި . ދަގޫ . ތަފާ . ގަރަގުއި . ގުއިނުދެކޭކާޅަށް ގުއިފެނުން . ގުއި ރެވުން . ގުއި އުނދުޅި . ގުއި ފިލާނުހަނޑޫ . ގުއި ތަފާލި . ގުއި ތަފާލީގައި ދަނޑިންތެޅުން . ގުއިތާލި . ގޫ . ގޫހަރުވުން . ގޫނޮއްޓާ . ގޫކާއުނދުޅި . ގޫވުން . ގޫފާލި . ގޫތަފާލި . ގޫތާލި . ގޫގަބިޅި . ގެރިގުއި . ގެރިގޫ . ސީ . ސީތަފާ . ސީތަފާލުގައި ދަނޑިންތެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ