...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުއި ރެވުން
މ.
(1) ބޮޑުކަމުދެވުން.
(2) މަޖާޒު:
ކެއްސެއް ނުވަތަ ދެރައެއް ލިބުނީމާ ބުނާ ބަހެއް.
މިސާލު:
ކޮބާ! ގުއިރެވިއްޖެއެއްނު! މިއީ ދަށްބަހުރުވައިގައި ބޭނުންކުރާ ބަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ