...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުއިގަނޑު
ނ.
(1) ބައެއް މަސްމަހާމެއްސާއި ބޮއްޔާއި ބަރަވެލި ފާޑުގެ ތަކެތީގެ މަސްގަނޑާ ގުޅިފައިވާ ހަޑިބައި.
(2) މަޖާޒު:
ރާޒުވާ ކުޅޭއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅޭގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ