...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުއްލަ
ނ.
ފެނުގެ ވަކިމިންވަރަކަށް ކިޔާނަމެއް.
ގާތްގަނޑަކަށް އަށްޑިހަހައަޑުބާ ފެން.
ނުވަތަ ގާންގަނޑަކަށް 9 ލިޓަރު ފެނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ