...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުދަން
ނ.
މުދާރައްކާތެރި ކުރުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރާ ޢިމާރާތެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަވުސަރައްކުލުން . ނޫކަށިމަސް . ބަނޑަހަގެ . ބިންގަރާސް . ކުރަފި . އިސްޓޯރު . މާކޮށާރު . މޭފާރު . ދޫކުރުން . ގުދަނެ . ގުދުގަނޑުމަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ