...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުދަންމަސް
ނ.
އުނގުރުމަތީގައި ގުދެއް އޮންނަ ފަރުމަހެއް.
މިމަސް ގިނައިން އުޅޭނީ ކަނޑުގެރި ކިޔާމަހާ އެކުގައި ފަރުފަރުގެ އަޑީގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގުދުގަނޑުމަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ