...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުދު
ނ.
(1) ތެދުނޫން.
(2) ސީދާނޫން.
(3) ލެނބިފައިވާ.
(4) ލެނބިފައިވާތަން.
(5) ލެނބުމެއް ގެންނަން ހަދައިފައި ހުންނަ އެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުރައްސަލަ . ނާރު . ރާޅުފަށް . ރާއްޖެބަލި . ރާވަޅި . ރުކޫޢަށްދިއުން . ރުކޫޢު . ރުކޫޢުކުރުން . ބަޅާބޫޅިވުން . ބަޅު . ބަޅުކަން . ބަޅުއެޅުން . ބަޅުވަޅި . ބަޅުވުން . ބައިތުލްމަޤްދިސް . ބިއްބަޅު . ބިލެތް އޮޑި . ބުޅި . ބެރުދަނޑި . ބެއި . ބޮޅުޖެހުން . ކަނާނޮޅި . ކަކުނި . ކިއްސަރުލުން . ކުއްތާ . ކޮންކޮން . ކޮތަރި . ކޯނާ . ކޯޓު . އަތްމަތީދަތި . އިސްކަރާބު . އުނބުކަހާވަޅި . އޮބަޅު . ވަނާ . މާކަނާނޮޅި . މާކަނާކާފު . ފައިދޮށުފުރޭތަ . ފެންކޯރު . ފެންގުދު . ދަނޑިކާފު . ދަބު . ދަތިއެޅުން . ދުންބޯނޮޅި . ދެތަނޑިމައު . ތަރި . ތުންބަޅުހަނޑަސް . ތެދުކޮށްލުން . ތެލަނގަ . ލަންބައިލުން . ލެނބުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ