...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުދުވުން
މ.
(1) އިންސާނަކު ކޮޅަށް ހުރެފައި ހަށިގަނޑު އުނަގަނޑާ ހަމައިން ކުރިމައްޗަށް ލަނބައިލުން.
(2) ތެދުއެއްޗެއް ލެނބުން.
(3) ބަޅުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރުކޫޢަށްދިއުން . ބަޅުއެޅުން . ބަޅުވުން . ލެނބުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ