...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުދުގުދުލުން
މ.
(1) ބައެއްކަހަލަ ދިރޭ އެއްޗިހި ދުވެފައި ދާއިރު ބަނޑިބަނޑި ލާފައި ދިއުން.
މިސާލު:
އެނަންނުގަތި ދިޔައީ ގުދުގުދު ލަމުންނެވެ.
(2) ކޯރެއް ނުވަތަ ފެންގަނޑެއް ފަދަ އެއްޗެއް ދެމެމުން ދާއިރު ގުދުގުދު ހުންނަ ގޮތަށް ދެމިގެންގޮސް ފައިވުން.
(3) މަގުމަގާއި ރޭލު ދަގަނޑު ފަދަ ތަންތަން ދުރުދުރުން ދެއަތަށް ލަނބޭގޮތަށް ހަދައިފައިވުން.
ނުވަތަ އަޅައިފައިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ