...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުދެ
ނ.
(ގ.) ގުދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިހާލި . ރަހުމާނުބޭލުންގި . ބައްތިޖެހުން . ބޮޑުކިބާދާރީ . ކަފިވުން . ކެރި . އަކަޖެހުން . އަތިރީގޭދާރި . އަގުފޭބުން . އަގުދަށްވުން . އިރުޝާދުދިނުން . ވަކަދިއުޅިދެމުން . ފާހިދެމުން . ފެންމުޑި . ދިއުޅިދިގުކުރުން . ދުގި . ތެދު . ތެޔޮފުޅިހިކާ . ގަޅިކެނޑުން . ގަޅިޖެހުން . ގުދަންމަސް . ގޮދާ . ސީޓުބޮލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ