...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުލަ
ނ.
(ސ) ދުންފަތުގޫ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަވައި . ހަމަދުވެލި . ހުދުވައިގުގޫ . ނަގުލަންދާށިރާކަނި . ނުކުޅަދާނަވުން . ރިޔަންކޮޅުއެޅުން . ބުރަނދަ . ބޮނޑުނަގުލަށްވުން . ކަށިލަންތާށި . ކަށިލާސޫފި . ކަޓިކައްދާލު . ކިރުވައިގުގޫ . ކުއްޅަވައް . ކެކުޅުން . އަސްކޮޅު . އަސްކޮޅުލުން . މަގުލަސްބެއްދުން . މަގުލަސްޖެހުން . މުގޮށިމީދާ . ފައްތަރުލައި ބިލެތްކެފުން . ފުލަށް މަޅިބޭލުން . ފެންކަނޑައިގެންދިއުން . ދަތްގަނޑު . ދުއްޕާން . ދުއްޕާންކަން . ދުއްޕާންވުން . ދެމިގެންވުން . ދެމިގެންދިއުން . ދެގެތެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ