...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުލާ
ނއ.
(ޏ) ނޯކިރީ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަލުވިމަސް . ނަގުލަމަސް . ރަތްބޯ . ރިޔަންކޮޅުއެޅުން . ބަންގާޅު . ބިބީ . ބޯށިފިޔަ . ބޯނށިފިއަ . ވައިގުގޫ . ވާރުއޮޑީމީހުން . މުއިލުން . ފައިބަރު . ފައިބަރުގުލާސް . ފަލޫދާ . ފަސޭހަކުރުން . ފިނިފެންޖެހުން . ފިޔަލަ . ލައްފިލޮޅު . ގާދިއްފުށީ މީހުންގެ ފެންކުޅި . ގުދާރު ބިންދައިގެން ދާވަރަށް މަސައްކަތް ކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ