...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުލާބުޖާން
ނ.
ތެލުލައި ހަކުރުފަންޏަށް އަޅައިފައި ހުންނަ ފޮނިކާއެއްޗެއް.
ޢާންމުކޮށް މިހަދަނީ ފުށާއި ކިރާއި ބޭކިން ޕައުޑަރ އަަޅައިގެން ފުށްގަނޑު މޮޑެގެންނެވެ.
ގުޅަހަދައިފައި ތެލުލުމަށްފަހު ބަހައްޓަނީ ކައްކައިފައި ހުންނަ ހަކުރު ފަނިގަނޑަކަށް އަޅައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ