...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުލާމު
ނ.
(1) ތާސްބައި ބިބީއާއި ދިހަޔަކާއި ދެމެދުގައި އޮންނަ ތާސްގަނޑު.
(2) ތާސްބައިގެ އެގާރަ ވަނަ ގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ