...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުލީ
ބޭނުންކޮށްފައިވާ ފެން ފާޚާނާ ހޮޅިއަށް ދިއުމުގެ ކުރިން އެޅޭގުދު.
(2) ހޮޅިޔެއް ފަދަ އެއްޗެއްގެ ތެރެއިން ދަތުރުކުރާ ވަސް ނުވަތަ ގޭސް ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ކޮޅުކޮޅަށް ދަތުރުކުރިޔަ ނުދިނުމަށް ޓަކައި ހަރުކުރުމަށް ދިޔާއެއްޗެއް ހަރުލާގޮަތަށް ހަދައިފައި ހުންނަ ގުދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ