...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުލެ
ނ.
(ގ.) ގޫގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުދުވައިގުގޫ . ނަގޫރޯޅި . ނަގޫސޭސަރު . ނަސްރު . ރިޔަންކޮޅުއެޅުން . ރޯޅިއެރުން . ބަނޑުދޫކުރުން . ބަމަ . ބަލާފާވުން . ބޯތަށިމަސް . ކަށިއޫރު . އަނގޫފުރަ . އާމީން . އިރުވައިސައިތާނު . އުނހޫ . ވައިނަގޫ . ވައިގުގޫ . ވާފެލެހުން . މަރާއިވިދިފައިވާކަމެއް . މައްސަލަ . މައްސަލަޖެއްސުން . މުދުނުވައި . މޭއެންދުން . މޮޅިވެރިކަން . ފަހައިލުން . ފަސޭހަ . ފަސޭހަކަން . ފާކުރުން . ފިނދުލުން . ފެހިއެންދުން . ފެންކިރާތިރީސް . ދަފަރާކުރުން . ދަފަރާވުން . ދުންތަރި . ތަދުވުން . ތިރިމަގެލެ . ލަކުނަށް އަގުލެއްވުން . ލުއިފަސޭހަ . ލުއިފަސޭހަކަން . ލުއިފަސޭހަވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ