...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުލޭނޫރަން
ނ.
މީރުވަސް ދުވާ ހުދުމަލެއް އަޅާ ވެލެއް.
މިވެލުގައި ފަތް ހުންނަނީ ތަނޑެއްގައި ތިންފަތް މަގުންނެވެ.
ތަނޑީގެ ކުރީަގއި އިންނަފަތް އެނެއްދެފަތަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ބޮޑުވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނޫރަންމާ . އިރުދޭމައު . މަލިކުބޮޑުމާ . ގުލޭނޫރަންމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ