...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުލް
ނ.
(ޏ) ގޫގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަކުރުބަލި . ބޯޅަކިންކިރިމާ . އިސްބަޣުލް . ވިގުލް . ގުއްލަފާ . ގުލްހަޒާރުމާ . ގުލްކަނދަ . ގުލްކަނދު . ގުލްކަނދޮ . ގުލްއަލާމާ . ގުލްސަންޕާ . ގުލްސަންޕާމާ . ގުލްޗަންޕާ . ގުލްޗަންޕާމާ . ގުޑިސަންފާމާ . ގެ . ޔޭ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ