...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުލްހަޒާރު
ރެވެ.
މިގަހުގައި މާފޮޅެނީ ހަރު، ދިގު ތަނޑެއްގައި ނުކުންނަ ބޯއްޓެއްގައެވެ.
މީގެދެވައްތަރެއްހުރެއެވެ.
އެއީފިޔަގިނަ ވައްތަރަކާއި ފިޔަ މަދު ވައްތަރެކެވެ.
މިފިޔަމަދު ވައްތަރުގައި ހުންނާނީ ފަސް ފިޔަ ނުވަތަ ހަ ފިޔައެވެ.
މިމަލުގެ ދިގުމިނަކީ ދެއިންޗި ބައިހާވަރެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގުލްހަޒާރުމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ