...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުލްއަލާ
ނ.
މާ އަޅާ ގަހެއް.
މިއީ ތިރިކޮށް ހެދޭ ގަހެކެވެ.
މިގަހުގެ ފަތްތައް ހުންނަނީ ތަންކޮޅެއް ބޯކޮށެވެ.
ފަތުގެ ދަށްފުށުގައި ތުނި ތުނިކޮށް ކެހެރި ހުންނާނެއެވެ.
މާތައް ހުންނާނީ ދިގު ތަނޑެއްގައި ބޮޑިޔަަކަށް ހުންނަ ގޮތަށެެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގުއްލަފާ . ގުލްއަލާމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ