...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުލްއަލާމާ
ނ.
ގުލްއަލާ ގަހުގައި އަޅާމާ.
މިމާ ހުންނާނީ ބޮނޑި ކޮށެވެ.
ފިޔަތައް ހުންނާނީ ކުދިކޮށް ކޮޅަށް ތޫނުކޮށް ހިމަކޮށް، ހަރުކޮށެވެ.
މީގެ ތަފާތު ކުލަތައް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ