...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުލްސަންޕާ
ނ.
ކިރު ގިނަގަހެއް.
މިގަހުގެ ފަތް ހުންނާނީ ކޮޅު ތޫރިކޮށެވެ.
މިގަހުގެ ތޮށި ވަރަށް ބޮލެވެ.
އާއްމުކޮށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަނީ މީގެ ދެވައްތަރެކެވެ.
އެއީ ހުދު ގުލްސަންޕާ އާއި ރަތް ގުލްސަންޕާއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޯޅަކިންކިރިމާ . ގުލްސަންޕާ . ގުލްސަންޕާމާ . ގުލްޗަންޕާ . ގުލްޗަންޕާމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ