...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުލްސަންޕާމާ
ނ.
ގުލްސަންޕާ ގަހުގެ މާ.
މީގެ ތަފާތު ކުލައިގެ މާހުރެއެވެ.
މަލުގައި މަޑުމަޑު މީރުވަހެއް ހުރެއެވެ.
މި މަލުގައި ފަސްފިޔަ ހުންނާނެއެވެ.
މަލުގެ ފިޔަވެސް ހުންނާނީ ގަހުގެ ފަތްހުންނަ ގޮތަށް ފިޔައިގެ ބުޑަށް ހިމަކޮށް ކޮޅަށް އެއްވަރަކަށް ގޮސް ވަށްވެފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ