...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުގުން
ނ.
(1) އާދަޔާ ޚިލާފު ގަދައަޑެއް އިވިފައި އެއަޑު މަޑުވަމުން ދާއިރު ހުންނަ ހިމައަޑު.
މިސާލު:
އިއްޔެރޭ ވިއްސާރަ ކުރިއިރު ވަރަށް ބާރަށް ދެތިން ފަހަރު ގުގުރާލިއެވެ.
އަޅުގަނޑަށް ހޭލެވުނީ ގުގުރީގެ އަޑު ކެނޑެމުން ދިޔަ ވަގުތުގައެވެ.
އެއިރުވެސް ގުގުން ހުއްޓެވެ.
(2) ގަދަފަދަ އަޑާކާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ އެއްޗެއްގައި އެއްޗަކުން ޖެހިގެން އަރާ ލޮޅުން.
މިސާލު:
އެޖެހި ގުގުރިން މުޅިތަންވަނީ ގުގުން ވެފައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގުގުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ