...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުގުރި
ނ.
(1) ވިދާލުމާއެކު ވިއްސާރަ ވިލާގަނޑުގެ ތެރެއިން އިވޭ ގަދައަޑު.
(2) ނިދައިފައި ތިބޭ ބައެއް މީހުން ނޭވާ ލާއިރު ކަރުތެރެއިން ނުކުންނަ އަޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޮނުގުގުރި . ނަގާހައި ވިލަޔަކުން ފެނެއް ނާންނާނެއެވެ. ޖަހާހައި ގުގުރިއަކުން ހޮނެއް ނާޅާނެއެވެ. . ނިދިނޭވާ . ބިންމަޑަ . ބިންފިލާ . ބިންފެހި . ބޫހި . ބޫހިލުން . ބޮޑުގުގުރީގައި ވާޖެހުން . ފިތްކަނޑައިގެންދިއުން . ގުބުރެ . ގުބުރެފެލާ . ގުބުރެޖެހުން . ގުގުން . ގުގުރިގުއި . ގުގުރީގައި ވާޖަހައި ލައިފައި . ގުގުރުފެލާ . ގުގުރު ދެމުން . ގޮބޮރެފެލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ