...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުގުރިފިލާ
ނ.
ބިންމަތީގައި އުފެދޭ ވައްތަރެއްގެ ފެއްސެއް.
މި ވައްތަރުވާނީ ހިކި ފަތްކޮޅަކާއެވެ.
ނަމަވެސް ވިއްސާރައިރު ހުންނާނީ ފެންވަދެ ފޯވެފައި ކަޅުފެހިކުލައިގައެވެ.
މިއީ ލޮނދި ގޮތެއް ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިންމަޑަ . ބިންފިލާ . ބިންފެހި . ގުބުރެފެލާ . ގުގުރިގުއި . ގުގުރުފެލާ . ގޮބޮރެފެލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ