...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުގުރިދެމުން
މ.
ނިދައިފައި އޮންނަމީހާ ނޭވާލާއިރު ކަރުތެރެއިން އަޑުގޮއްވުން.
މިއަޑު ގޮވަނީ ނޭވާލާއިރު މަތީ ތަލީގެ މަޑުބައި ތެޅޭ ތެޅުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިދިނޭވާ . ބޫހިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ