...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުގުރުން
މ.
ވިދާލުމާއެކު ވިއްސާރަވިލާ ގަނޑުގެ ތެރޭން ގުގުރީގެ އަޑު އުފެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފެނުވަތުންގުގުރުން . ފޮނުވަތުންގުގުރުން . ދަށްއުޑުން ގުގުރުން . ދީލަތިވުން . ގުބުރުން . ގުގުރައިލުން . ގުގުރިޖެހުން . ގުގުރުޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ