...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުޑިބަން
ނ.
ގުދުކޮށް ތިލަހަދައިފައި ހުންނަ ބޮޑެތި ވަޅި.
މިއީ ގަސްގަހުން ގޮދި ކަނޑަން ގެންގުޅޭ ވަޅިއެކެވެ.
އާދައިގެ ވަޅިއެއްގައި ތިލައާއި އެކު ހުންނަނީ ދެފޫޓެވެ.
މިއަށްވުރެ ކުދި ސައިޒުގެ ވަޅިވެސް ގެންގުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ