...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުޑުވައިލުން
މ.
(1) ހަލުވައިލުން.
(2) ތަޅުވައިލުން.
(3) ބަހައްޓައިފައި ހުރި އެއްޗެއް ނުވަތަ ހަރުކޮށްފައި ހުރި އެއްޗެއް ކުޑަކޮށް ނަމަވެސް ޙަރަކާތްވެލުން.
(4) މަޖާޒު:
މީހެއްގެ ހިތުގައި ވަރުގަދައަށް ކަނޑާފައިވާ ކަމަކަށް ބަދަލު އައުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތަޅުވައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ