...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގުޑުގުޑާ
ނ.
ދުންބޯނޮޅި ފުޅިއާއެކު ހުންނައިރު ކިޔާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާށިގުޑުގުޑާ . ނޮޅި . ބުއިން . ބެރުގުޑުގުޑާ . ކަސާރީކުރާ . ކާހި . ކޭޓު . ކޮއްތުގުޑުގުޑާ . އަބުނާ . އަބުނާކަށި . ފަޅޯއޮނުގުޑުގުޑާ . ފުޅިކަދޫ . ދުންބުއިން . ދުންފޮދު . ދުންގަނޑު . ގަޓާ . ގުޑުގުޑާފެން . ގުޑުގުޑެޔާ . ގޯނބިލި ފުޅި . ސަފުހަދާދޫނި . ސަދަބު . ސިލުނބު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ