...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޫ
ނ.
(1) ދުންގަނޑު ހުލިވާއިރު ސިލުނބުގައި އަނދައިފައި އޮންނަ ދުންފަތް ގަނޑު.
(2) ގުއި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިފަސޭހަ . ހަށިފަސޭހަވުން . ހަނދިވާލި . ހަނދުފަޅިބިބީ . ހަނގާ . ހަނގާކުރުން . ހަރޮނގުހިކާ . ހައި . ހައިކަން . ހައްވާމަހަ . ހާސް . ހިނިވެސް ފަރުބަދަ ކަނޑައެވެ. . ހިރިމަގުލެ . ހިރިމަގޫ . ހިކާދުރުކުރި . ހިއްލުން . ހިމަނަގޫމަޑި . ހިތްގައު . ހިތްގައުކަން . ހިތްގައުވުން . ހިޔަނިއެޅުން . ހީ . ހީކެރުވުން . ހީފިލުން . ހީފިލުވުން . ހުނގުމަސް . ހުނގުލިޖެހުން . ހުނިފަތް . ހުންކޮށި . ހުއިފަތުމަސް . ހުވަންރޯޅި . ހުވަންވައި . ހުޑޫ . ހެވަނަ . ހެވަނެ . ހެވަންރޯޅި . ހޮނޑުމިޔަރު . ހޮން ބޮއް . ނަނުއުކުން . ނަރުކަންނެލި . ނަގިލެ . ނަގިލެބަޅާ . ނަގުލުންބަޑިއެޅުން . ނަގުލުރޯޅި . ނަގުލް . ނަގޫހުދުމަޑި . ނަގޫނަގާފައިދިއުން . ނަގޫކެނޑި . ނަގޫއެނބުރުން . ނަގޫމަޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ