...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޫހައު
ނ.
(ސ) ފަރުމަތީ ގައްޔާއި ވިލުގައި އުޅޭ ހަނދިވައްތަރު ކަޅުކުލައިގެ މަހެއް.
މިމަސް ވައްތަރުވާނީ އޮރިއާއެވެ.
މީގެ ނިގޫފަތުގެ ކޮޅު ހުންނާނީ ވަރަށް ހިމަކޮށް ދިގުކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ