...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޫކަޅިމަސް
ނ.
(ސ) ކަޅުކުލައިގެ މަހެއް.
ހިކާދަމާއިރު މިމަސް ދަލަށްވެސް އަރައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ