...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޫކަޅިޔާ
ނ.
(ގ.) ބޯވަދިލަމަހާއި ބޯވާފަދަ އެއްޗެހީގެ ހަށިގަނޑުގައިވާ ކުޑަކުޑަ ގުނަވަނެއް.
މީގައި ހުންނަނީ ގަދަކުލަޔެއްގެ ދިޔައެކެވެ.
މީގެ ބޭނުން ކުރަނީ ބިރުގަތުމުންނާއި ދުޝްމިނުންގެ ފުށުން ސަލާމަތްވުމަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ