...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޫކެހަށޮ
ނއ.
(ޏ) ތިމާއާ ނުބެހޭ ކަންތަކާބެހި އުޅޭ، މިބަސް އާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރަނީ ކުޑަ ކުދީންނާ މެދުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ