...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޫކެހަށޮކަން
ނއނ.
(ޏ) ތިމާއާ ނުބެހޭ ކަންތަކާ ބެހިއުޅޭކަން.
މިބަސް އާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރަނީ ކުޑަކުދިންނާ މެދުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ