...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޫވުން
މ.
(1) ސިލުނބުގައި އޮންނަ ދުންފަތްގުޅަ އެނދުން.
(2) (ޏ،ސ) ގުއިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިއްލުން . ހިތްގައުވުން . ހީކެރުވުން . ނުހޮރުއްޕާންވުން . ނޭވާހިއްލުން . ބޮލަށްތުރާވުން . ބޮލުގައިރިހުން . ބޯނުބައިވުން . ވައިއެރުން . ފުރާނަދާވަރުވުން . ދަތިވުން . ދުއްޕާންވުން . ތަރަތަރަލުން . ތުރާވުން . ލޮލުގައިޖެއްސުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ