...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޫގަނޑު
ނ.
ސިލުނބުގެ މުށިފޮތީގެ ދަށުގައި އޮތް އަނދައި ހުލިވެފައިވާ ދުންބޯފަތް ގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގުލެ . ގުލް . ގުލްގަޑޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ