...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޫގެރަވަ
ނއ.
(ޏ) ބޮޑުނުވެ ގާވެފައި ހުންނަ.
މިބަސް ޢާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރަނީ ދިރޭ އެއްޗެއްސާ މެދުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ